Vrácení zboží a peněz

Vrácení zboží a peněz

Právo na odstoupení od smlouvy
 
Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 dní ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převezme/te zboží.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o tom informovat

Techtek s.r.o.
Slavíčkova 411/6
63800 Brno
Česká republika

E-mail: [email protected]

prostřednictvím výslovného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomuto účelu můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.

Dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy vyžaduje pouze to, abyste oznámení o svém rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od smlouvy zaslali před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupíte-li od této smlouvy, musíme vám vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na vrácení (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku toho, že jste si zvolili jinou formu doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme), a to neprodleně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro toto vrácení použijeme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud s vámi nebyla výslovně dohodnuta jiná možnost; v souvislosti s tímto vrácením vám v žádném případě nebudou účtovány žádné poplatky. Vrácení peněz můžeme odložit do doby, než od vás obdržíme zboží zpět, nebo dokud nám neposkytnete důkaz o odeslání zboží, v závislosti na tom, co nastane dříve.

Zboží nám musíte zaslat nebo předat neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od této smlouvy. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy. Případné znehodnocení zboží jste povinni uhradit pouze tehdy, pokud k němu došlo v důsledku vašeho jednání nad rámec jednání nezbytného k ověření vlastností, parametrů a funkčnosti zboží.

Další způsoby, jak pomoci

Použijte náš AI chatbot nebo nás kontaktujte přímo, abychom vám pomohli zpříjemnit Váš nákup v našem obchodě.

Otevřít Chatbota Kontaktovat podporu